Produkt w trakcie opracowywania

Asystent Relate© będzie wprowadzony na drugim etapie realizacji projektu. Zebrane dane zostaną poddane zaawansowanym analizom statystycznym, w tym sztucznej inteligencji, co pozwoli na wygenerowanie zindywidualizowanych podpowiedzi dla poszczególnych par.