Dostęp do ok.100 artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Zbliżenia”. Artykuły z zakresu psychologii par oraz wychowania dzieci.

Produkt w trakcie opracowywania.